Home

Vijesti

Popularne

Zdravstveni fakultet Zenica

Drugi upisni rok - Master studij

KONKURS/NATJEČAJ
DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA ZDRAVSTVENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI
(Magistarski studij)

Konkurs/Natječaj –drugi upisni rok (preostala slobodna mjesta) za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2014/2015. godini traje od: 11. decembra/prosinca  do 19. decembra/prosinca  2014. godine
Pravo učešća na Konkurs/Natječaj imaju:

-državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) vrednovanim sa 180 ECTS bodova,
- i kandidati koji su  stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) izvan Bosne i Hercegovine, a za koje  je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.
Upis studenata koji budu primljeni u drugom upisnom roku obavit će se od  26. decembra/prosinca do 31. decembra/prosinca  2014.godine.
Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje Dekan Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.
PREGLED SLOBODNIH MJESTA


ORGANIZACIONA JEDINICA –
ZDRAVSTVENI FAKULTET

 

redovni studij

SVEGA

finansira Osnivač

samofinansirajući

Studijski program

 

 

 

Zdravstvena njega i menadžment

5

6

11

UKUPNO:

5

6

11

Osnivač će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2014/2015. godini samo za studente koji su u prvom ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-38-10719/14 od 22.05.2014. godine. 
U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom prvog ciklusa studija.
Rang listu i spisak primljenih kandidata Fakultet će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta nakon što ih verificira nadležni organ najkasnije pet dana od dana zatvaranje Konkursa/Natječaja.
Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija (magistarski studij) prilažu sljedeća  dokumenta:

  • biografiju,
  • ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju i završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje o postignutom uspjehu u toku prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) s pregledom svih predmeta i ocjena (dodatak diplomi),
  • izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova drugog ciklusa studija (magistarski studij) samo za :redovni samofinansirajući i studenti strani državljani.

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista,
  • uvjerenje o prihodima članova domaćinstva,
  • ovjerena kopija lične karte,
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

Pripadnici romske populacije imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.
Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.
Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
____________________________________________________________________________________________
Zainteresovani kandidati dokumenta dostavljaju lično na adresu Fakulteta:

UNIVERZITET U ZENICI
O.J.ZDRAVSTVENI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Crkvice (zgrada Kantonalne bolnice Zenica)


Ažurirano (Nedjelja, 14 Prosinac 2014 00:47)

 

POZIVNO PREDAVANJE PROF.DR DR. HANS G.SONNTAG-A I SVEČANO OTVORENJE CENTRA ZA DOKTORSKE STUDIJE

U okviru projekta Tempus projekta Razvoja doktorskih studija baziranih na sistemu osiguranja kvaliteta (EQADE -Embedding Quality Assurance in Doctoral Education) održano je pozivno predavanje eminentnog profesora Hans. G. Sonntaga sa Univerziteta u Heidelbergu i svečanost otvaranja Centra za doktorske studije Univerziteta u Zenici. U prisustvu velikog broja profesora i studenata, premijera i ministra obrazovanja Vlade ZDK, rektora UNZE, ljekara iz KBZ, gostiju iz EU učesnika u Tempus projektu te drugih gostiju, prof.Sonntag je održao jednosatno izlaganje o transformcijama u školovanju medicinskog osoblja u Njemačkoj i strateškim istraživačkim prioritetima Univerzitetske klinike u Hajdelbergu. Nakon izlaganja prof.Sonntaga o radu i perspektivama razvoja Centra za doktorske studije na UNZE govorio je prorektor UNZE prof.dr Darko Petković koji je posebno naglasio značaj i dominaciju istraživačkog nad predavačkim radom u sklopu PhD studija te elaborirao elemente Salcburških kriterija u budućoj organizaciji PhD na UNZE. Nakon ovih izlaganja održano je svečano otvorenje Centra za PhD koji predstavlja savremenu Multimedijalnu IKT laboratoriju svih OJ UNZE za buduću realizaciju programa doktorskih studija. U ime osoblja Fakulteta za metalurgiju i materijale prof.dr Sulejman Muhamedagić je prof. Sonntagu i Petkoviću uručio prigodne zahvalnice za napore da savremena oprema iz ovog projekta bude locirana u prostorima FMM.

Ažurirano (Utorak, 02 Prosinac 2014 19:22)

 

25 Novembar - Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Povodom nastupajućeg Dana državnosti Bosne i Hercegovine koji se obilježava 25. novembra obaviještava se akademsko osoblje, zaposlenici i studenti da su neradni dani 24. i 25. novembar 2014. godine.

Zaposlenicima i studentima čestitamo nastupajući praznik.

Ažurirano (Petak, 21 Studeni 2014 21:57)

 

Tempus CCNURCA

U periodu od 17.-20.11.2014. godine predstavnici Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici, Dekan prof dr sc Salih Tandir, i viši asistenti Mirza Oruč MA i Adnan Mujezinović MA prisustvovali su treningu u sklopu Tempus projekta CCNURCA čiji domaćin je bio Hanze University, Groningen, Holandija. U sklopu ovog treninga prisutni su prošli obuku iz oblasti implementiranja EU direktiva i WHO standarda u oblasti inoviranja kurikulama u sestrinstvu. Pored predstavnika ZF UNZE na ovom sastanku su prisustvovali i  partenri iz Albanije, Crnge gore te predstavnici Univerziteta u Gentu (Belgija) i Univerziteta u Prešovu (Slovačka). značajno iskustvo koje se steklo tokom ovog treninga od izuzetnog je značaja za detaljno usklađivanje i praćenje preporuka EU I SZO. Aktivnost koje ZF UNZE provodi izuzetno su značajna podrška u realizaciji Tempus projekta CCNURCA.

Ažurirano (Utorak, 02 Prosinac 2014 19:40)

 

Odbrane diplomskih radova

Obaviještavamo Vas da će dana 08.12.2014. godine sa početkom u 11,00 održati odbrana diplomskog rada kandidatkinje Klebić Danire iz predmeta Psihijatrija sa njegom na temu Kvalitet života pacijenata oboljelih od šizofrenije koji se liječe u Centru za mentalno zdravlje Zenica.  Mentor rada je Doc dr sc Edine Bjelošević. Odbrana rada će se održati   u prostorijama Zdravstvenog fakulteta Unvierziteta u Zenici.

Obaviještavamo Vas da će dana 08.12.2014. godine sa početkom u 10,30 održati odbrana diplomskog rada kandidatkinje Kovač Ilma iz predmeta Neurologija sa njegom na temu Učestalost epilepsije na teritoriji općine Zenica u periodu od 2008.  do 2013. godine.  Mentor rada je Doc dr sc Edine Bjelošević. Odbrana rada će se održati   u prostorijama Zdravstvenog fakulteta Unvierziteta u Zenici.

Obaviještavamo Vas da će dana 08.12.2014. godine sa početkom u 10,00 održati odbrana diplomskog rada kandidatkinje Pepić Berine iz predmeta Neurologija sa njegom na temu Pojava obolijevanja od moždanog udara na području opštine Tuzla u periodu od 2010. do 2013. godine. Mentor rada je Doc dr sc Edine Bjelošević. Odbrana rada će se održati   u prostorijama Zdravstvenog fakulteta Unvierziteta u Zenici.

 

Ažurirano (Četvrtak, 04 Prosinac 2014 11:08)

Više...

 
Ko je online
Trenutno aktivnih Gostiju: 3 
Pretraga
Choose langugage
Korisni linkovi
ASZF
Asocijacija studenata Zdravstvenog fakulteta (ASZF)
SIS
Studentski informacioni sistem (SIS)
CIP/EIC
Centar za inovativnost i preduzetništvo / Entrepreneurship and Innovation Centre
CCMLL
Center of Curricula Modernization and Lifelong Learning (CCMLL)
Pinkorg Home Interior Design Ideas Decorfox Interior Design Ideas Wedding Stories test Porno izle oguz-4gre istanbul evden eve nakliyat adana escort Bir birinden güzel mini etekli, seksi ve azgın liseli porno videoları ve türk liseli kızların görüntüleri burada. www.dalre.com grup porno